VietNamese

English

Chinese

 Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa

Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

Hệ thống ghi âm truyền dữ liệu từ xa qua mạng điều hành sản xuất điện lực

Giá : 0 (VND)

 Thông số kỹ thuật

Chức năng hệ thống :

 

 

Hệ thống truyền dữ liệu ghi âm online bao gồm phần cứng và phần mềm được tích hợp chương trình xử lý file ghi âm và truyền tự động dữ liệu ghi âm từ các Điện lực về Công ty phục vụ công tác giám sát, quản lý việc vận hành lưới điện qua mạng Điều hành sản xuất.

 

Các thông tin ghi âm như: dịch vụ khách hàng, xử lý sự cố, điều hành lưới điện,… từ các Điện lực sẽ được ghi âm và được chương trình tự động xử lý và truyền về Công ty liên tục thông qua mạng điều hành sản xuất điện lực. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên server Công ty và có thể truy xuất bất cứ lúc nào khi cần thiết.

 

Hệ thống tại Công ty thực hiện chức năng giám sát ghi âm các ca trực điều hành, xử lý sự cố tại Điện lực và phát hiện khi hệ thống ghi âm Điện lực ngưng hoạt động hoặc gặp sự cố máy vẫn hoạt động nhưng không ghi âm được. Giám sát khi thiết bị ghi âm Điện lực bị rút dây khỏi hệ thống.

Các dữ liệu được lưu trữ tại Điện lực và tại Công ty với độ tin cậy và an toàn cao. Chỉ những người được giao nhiệm vụ và được cấp mật khẩu mới có thể truy nhập và thao tác trên tất cả ứng dụng: xem, nghe, lưu trữ, xóa,…  

Có thể nghe được file ghi âm điều hành lưới điện mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị điện thoại di động thông minh, Iphone, Ipad, máy vi tính xách tay… nếu được người quản trị cho phép